Kandidatur till styrelsen SD Ödeshög och årsmötesombud | Sverigedemokraterna i Ödeshög

Kandidatur till styrelsen SD Ödeshög och årsmötesombud

Vår kommunförening växer och därför behöver styrelsen fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet och hjälpa till med att utveckla partiet. Vi behöver även välja årsmötesombud till distriktets årsmöte som genomförs någon gång i mars nästa år. För SD Ödeshög väljs dessa årsmötesombud på vårt årsmöte. Om du är intresserad av att arbeta i vår styrelse eller vara årsmötesombud för SD Mjölby så kontakta valberedningens sammankallande, Runar Öhman på mail runar.ohman@sd.se.

Din kandidatur för någon av posterna skall vara valberedningen tillhanda senast den 1/12-2016.