Kandidatur till styrelsen | Sverigedemokraterna i Ödeshög

Kandidatur till styrelsen

Vårt parti växer och i februari 2017 kommer SD Ödeshög ha sitt första egna årsmöte som nybliven
kommunförening i Östergötland.
Vi ser gärna att vi får nya kandidater som vill hjälpa till att engagera sig i styrelsearbete och vara
med och påverka partiets utveckling. Vi har en stor utmaning valåret 2018 då vi med största
sannolikhet kommer öka vårt politiska inflytande, och en av styrelsens främsta uppgifter är att tillse
att vi har det antal kommunpolitiker som vi behöver.

Läs mer här.